Etika podjetja

Podjetniška odgovornost predstavlja eno od glavnih vrednosti za RUSINOX, temeljni pristop vprašanju kdo smo, kako razvijamo našo proizvodno aktivnost ter odnos spoštovanja in zaupanja ki jo želimo razvijati med zaposlenimi, našimi klienti kot tudi okoljem v katerem delujemo. Sigurnost na delovnem mestu je regulirana na bazi strogih predpisov o prevenciji in zašciti, ki se spoštujejo in redno kontrolirajo, delovni procesi se permanentno optimizirajo a zaposleni izobražujejo kako bi dosegli osebno blaginjo kot tudi visok kvalitativni nivo naših izdelkov.

Naša skrb za družbo in okolje v katerem delujemo narekuje uvedbo, v mejah mogocega, tehnologij ki najmanj onesnažujejo in obremenjujejo lokalno okolje. Aktivno smo vkljuceni v lokalno družbo bodisi na socialnem nivoju, pokroviteljstvo nad posamezniki in društvi ki delujejo v lokalni skupnosti kot tudi na športnem podrocju kot sponzorji in podporniki mladinskih klubov nogometašev, odbojkašev, košarkarjev, M.T.B., baseball in ragbijašev.

PODJETNIŠKA ODGOVORNOST JE ENA OD TEMELJNIH VREDNOSTI